#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama w 2012 roku  podczas nadawania pośmiertnie Janowi Karskiemu Prezydenckiego Medalu Wolności przemówił:

‘’Jan służył jak kurier polskiego ruchu oporu w najczarniejszych latach II Wojny Światowej. Przed jedną z wypraw na terytorium wroga usłyszał, że Żydzi są masowo mordowani. Ruch oporu pomógł mu dostać się do warszawskiego getta i do polskiego obozu śmierci, żeby zobaczyć to na własne oczy.

Słowa spotkały się z reakcją polskiego MSZ oraz Prezydenta, który napisał list do Baracka Obamy 30 maja 2012 roku. W odpowiedzi z 31 maja 2015 roku Barack Obama napisał:

‘’ Wspominając o „polskim obozie śmierci”, a nie o „nazistowskim obozie śmierci w okupowanej przez Niemcy Polsce” omyłkowo użyłem zwrotu, który przez lata wywoływał cierpienie u wielu Polaków i w związku z którym Polska słusznie podjęła kampanię na rzecz wyeliminowania go z publicznego dyskursu na całym świecie. Żałuję błędu i zgadzam się, że moment ten stanowi okazję, by zapewnić, że obecne i przyszłe pokolenia znają i będą znać prawdę.’’

oraz

‘’ Ponadto po prostu nie było „polskich obozów śmierci”. Ośrodki zabijania w Auschwitz-Birkenau, Bełżcu, Treblince i gdzie indziej w okupowanej Polsce były budowane i prowadzone przez reżim nazistowski. Odwrotnie, wielu Polaków ryzykowało swym życiem – i oddało swe życie – by ocalić Żydów przed Holokaustem’’.

Wypowiedź odbiła się szerokim echem w światowych mediach, które wypominały ‘’wpadkę’’ Obamy.

Tłumaczenie listu http://www.rmf24.pl/fakty/news-obama-zaluje-ale-nie-przeprasza-w-liscie-do-komorowskiego,nId,609700

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.