#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Bronisław Komorowski w swojej wypowiedzi powoływał się na kwestionariusz, który Andrzej Duda wypełnił podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku dla portalu mamprawowiedziec.pl

 

Wynika z niego m.in. że obecny europoseł zdecydowanie opowiedział się za stwierdzeniem, że Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.

 

art62.jpg

źródło: mamprawowiedziec.pl

 

Warto jednak zauważyć, że w tym samym kwestionariuszu polityk uznał m.in. za korzystne lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych – przede wszystkim węgla.

 

art63.jpg

źródło: mamprawowiedziec.pl

Wypowiedź należy uznać za manipulację, gdyż pomija szerszy kontekst całości jakim jest wypełniony przez Andrzeja Dudę kwestionariusz. Biorąc pod uwagę odpowiedź na drugie pytanie, ówczesny kandydat na europosła nie dał podstawy do jednoznacznego stwierdzenia, że jest zwolennikiem poglądów szkodzących sektorowi górnictwa w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.