#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W latach 20062007 na wydatki majątkowe związane z modernizacją sił zbrojnych przeznaczono odpowiednio, 3,89 mld zł (20,6% budżetu MON) i 5,02 mld zł (23,3% budżetu MON). Natomiast w ostatnim zrealizowanym już budżecie państwa za rok 2014 w budżecie MON przeznaczono w związku z tym 8,27 mld złotych (26% budżetu) – najwięcej w historii Sił Zbrojnych RP.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.