#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Grafen nie jest polskim wynalazkiem, jego twórcy to Andre Geim i Konstantin Novoselov, fizycy pracujący na Uniwersytecie w Manchesterze. To Uniwersytet rozwija produkcje bazującą na grafenie przy współpracy z przedsiębiorcami.

Wytwarzaniem grafenu na skalę przemysłową będzie zajmował się nowy zakład w Cambridge. Jego badacze opracowali unikalny sposób wytwarzania grafenu na bazie gazów cieplarnianych. Wykorzystują oni kule plazmy, które pozwalają na „łamanie” takich gazów, jak metan oraz dwutlenek węgla. Następnie otrzymywany jest z nich wysokiej jakości grafen.

Andrzejowi Dudzie prawdopodobnie chodziło o opracowaną przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych metodę uzyskiwania grafenu, która jest na etapie uzyskiwania patentów. Nie zakończono jeszcze postępowania patentowego EPO (European Patent Office).

Warto jednak dodać, iż jednym ze współzałożycieli Cambridge Nanosystem jest Polak – dr Krzysztof Kozioł.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.