#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

PiS początkowo był przeciwny JOW- om ale  w 2006 roku złożył do Sejmu projekt zmiany ustawy o ordynacji do Sejmu i Senatu RP, w którym zaproponował ordynację mieszaną, zgodnie z którą w jednomandatowych okręgach wybierany byłby co drugi poseł. Projekt ten nie został przyjęty. Natomiast obecnie PiS nie wyklucza możliwości zmian w Konstytucji ale po referendum i szerokich konsultacjach z ekspertami, politykami i obywatelami.

Jeżeli chodzi natomiast o niefinansowanie partii z budżetu Politycy PiS otwarcie opowiadają się przeciwko temu rozwiązaniu. Warto przytoczyć jedną z wypowiedzi na ten temat. Marcin Mastalerek kilka dni temu w Programie I Polskiego Radia mówił, że zniesienie budżetowego finansowania partii “doprowadziłoby do oligarchizacji jak na Ukrainie. W całej Europie jest finansowanie partii z budżetu. Nie ma na Białorusi”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.