#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W czasie rządów Platformy Obywatelskiej dwukrotnie dokonano zmiany ustawy budżetowej: w roku 2009 2013.

W 2009 roku konieczne było m.in. skorygowanie poziomu dochodów budżetowych z 303.034.805 tys. zł do 272.911.504 tys. zł i zwiększenie deficytu z 18.186.307 tys. zł. do 27.186.307 tys. zł.

W 2013 roku konieczne było m.in. skorygowanie poziomu dochodów budżetowych z 299 385 300 tys. zł.do 275 729 440 tys. zł.  i zwiększenie deficytu z 35 565 500 tys. zł. do 51 565 000 tys. zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.