Debata przed drugą turą w Gdańsku.

28.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

27 lutego 2014r. w uchwale ws. Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Rada Miasta Gdańska za jedno z priorytetowych zadań programu operacyjnego “Gdańsk Moje Miasto” uznano budowę a basenu na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice przy SP nr 12 ul. Człuchowska. Nie oznacza to jednak skierowania projektu do bezpośredniej realizacji.

projekcie budżetu na 2015 rok nie zarezerwowano środków na ten cel.

Budowa basenu na Ujeścicku nie znalazła się także w programie wyborczym Pawła Adamowicza.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.