Debata przedwyborcza Jedynki – Jaka Unia Europejska w przyszłości?

14.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rosja i francuska stocznia DCNS podpisały w grudniu 2010 roku kontrakt opiewający na sumę 1.6 miliardów dolarów dotyczący budowy 2 okrętów desantowych typu Mistral. Okręt „Władywostok” był wodowany 15 października 2013 roku, a wodowanie drugiego okrętu „Sewastopol” planowane jest na październik tego roku.

 

W Mulino pod Niżnym Nowogrodem powstanie baza wojskowa zbudowana i wyposażona przez niemiecką firmę Rheinmetall zgodnie z kontraktem podpisanym w czerwcu 2011 roku. Ośrodek ten będzie jednym z największych w Europie, co roku będzie tam szkolonych 30 tysięcy żołnierzy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.