Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówi, że koszt referendum to około 90 mln zł z czego 35 mln to wydatek na diety, 7 mln to sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania. Reszta kwoty to wsparcie informatyczne, działalność komisarzy wyborczych, koszt kart do głosowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.