Debata Radia Kraków

24.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Krakowie są 2 parkingi systemu Parkuj i Jedź o łącznej pojemności 250 aut. Łącznie z miejscami dla niepełnosprawnych, na wszystkich warszawskich parkingach Parkuj i Jedź jest 4065 miejsc.

źródła: http://kmkrakow.pl/parkuj-i-jedz.html, http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&l=1

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.