Debata TOK FM- Katowice

24.09.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Podczas obrad Komisji Spraw Wewnętrznych 12 marca 2014 roku, prowadzonych pod przewodnictwem Pana Marka Wójcika, została rozpatrzona koncepcja utworzenia “miasteczka dla uchodźców” na poligonie w miejscowości Nowa Dęba (woj. podkarpackie). Poligon miał pomieścić około 5 tys. osób.

Wypowiedź Pana Marka Wójcika należy uznać za manipulację, ponieważ obóz dla uchodźców w założeniu miał pomieścić mniej osób. Dane, które zostały podana do wiadomości przez Pana Marka Wójcika są nieprawdziwe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.