Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Tak zwana „karuzela VAT” wg. akcji “Nie daj się zrobić w słupa!” prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Ministerstwo Finansów jest jednym z rodzajów oszustw podatkowych. Polega na zawieraniu przez firmy pozornych transakcji w celu wyłudzenia podatku od towarów i usług lub uniknięcia opodatkowania.

Według raportu “Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2014 roku i prognoza na 2015” przeprowadzonego przez PwC szacowana luka w podatku VAT za rok 2015 może wynieść nawet 53 mld zł, natomiast w roku 2014 wyniosła 41 mld zł. Jednakże, choć sam raport wymienia tzw. „karuzele VAT” jako jedne z przyczyn luki podatkowej, na wspomnianą sumę składają się różnego rodzaju inne oszustwa podatkowe związane z podatkiem od towarów i usług.

Stąd wypowiedź pozostaje jedynie częściowo prawdziwa, gdyż jednoznaczne określenie, że na całą sumę składają się jedynie przestępstwa z tzw. „karuzeli VAT” nie jest prawdziwe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.