Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nie znaleźliśmy wiarygodnej informacji, która potwierdziłaby jaki jest czas oczekiwania na przyznanie mieszkania socjalnego w Lublinie.

W celu weryfikacji tej wypowiedzi skierowaliśmy do Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin wniosek o dostęp do informacji publicznej w tym zakresie.

Zgodnie z otrzymanym pismem w dniu 16.11.2015 r. średni czas oczekiwania na realizację spraw osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową na ogólnie obowiązujących zasadach jest okresem wieloletnim wynoszącym średnio około 7 lat.

Całe pismo dostępne tutaj: WSM UM Lublin

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.