Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Nie znaleźliśmy wiarygodnej informacji, która potwierdziłaby ile osób skorzystało z programu oddłużeniowego w Lublinie.

Według informacji podawanej przez Gazetę Wyborczą, w ciągu czterech lat z programu oddłużeniowego realizowanego przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie skorzystało 12 osób.

W celu weryfikacji tej informacji i samej wypowiedzi skierowaliśmy do Zarządu Nieruchomości Komunalnych wniosek o dostęp do informacji publicznej w tym zakresie.

Zgodnie z otrzymanym pismem w dniu 21.10.2015 r. z programu oddłużeniowego działającego od 2011 r. skorzystały 53 osoby.

Całe pismo tutaj: ZNK Lublin

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.