Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Z raportu Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków pod red. Janusza Czapińskiego oraz Tomasza Panka wynika, że w jego ostatniej edycji przebadanych zostało: 12.370,00 gospodarstw domowych z 36778 członkami i indywidualnie 26.246,00 członków tych gospodarstw w wieku 16 lat i więcej. To w sumie daje sumę 63.024,00 przebadanych osób. Janusz Palikot mówił o 65 tysiącach przebadanych rodzin, a tych było 12 tys. (gospodarstw domowych). Wypowiedź w tym sensie można uznać za manipulację, ponieważ liczba wszystkich przebadanych nie jest tym samym, co liczba gospodarstw domowych, które brały udział w tymże badaniu.

Jeśli chodzi o powody dla których pary nie decydują się na kolejne dziecko to badanie wskazuje, że  głównym problemem są dla nich trudne warunki bytowe oraz niepewna przyszłość. Na żłobki i przedszkola wskazuje tylko kilka procent badanych. Natomiast o pracy z dzieckiem w ramach edukacji szkolnej nie ma w ogóle mowy.

czapiński.jpg

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.