Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W dniu 17 września 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk  odpowiadając na interpelacje posła Przemysława Czarneckiego podał do wiadomości, że na rozwój projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce w latach 2009-2014 spółka PGE EJ1 wydała 182 mln zł. Jednocześnie w odpowiedzi na interpelacje zaznaczono, że szacowane wydatki do 2019 wyniosą 1 mld złotych. Koszty zostaną rozłożone pomiędzy udziałowców proporcjonalnie do posiadanego udziało: 700 mln PGE, natomiast pozostałe 300 mln Tauron, Enea oraz KGHM.

Podejrzenie, że rząd zamierza wycofać się z projektu budowy elektrowni atomowej pojawiło się po wypowiedzi premier Ewy Kopacz z 4.10.2015, która stwierdziła: „W przeciwieństwie do moich oponentów politycznych ja nie mam w tyle głowy po cichu budowania elektrowni atomowych”. Podkreśliła również konieczność skoncentrowania się na węglu. Jednak dzień później na antenie telewizji TVN 24 wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zapewniał jednak, że nie mowy o rezygnacji z programu energetyki jądrowej. Nie została podjęta w tym zakresie żadna decyzja.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.