Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Uznajemy, że Janusz Palikot w drugiej części tej wypowiedzi precyzuje swój pogląd na temat wynagrodzeń Polaków, które nie są najmniejsze, a jedne z najmniejszych w Unii Europejskiej.

Rzeczywiście Polska zalicza się do krajów, w których dochody należą do niskich. Biorąc pod uwagę roczne zarobki netto w krajach UE w 2014 roku, przykładowo średnie zarobki samotnej osoby nieposiadającej dzieci, poziom w Polsce jest szóstym najniższym w UE, po odpowiednio – Bułgarii, Rumunii, Litwie, Węgrzech i Łotwie. Podobnie – jako szóste najniższe oraz w stosunku do wymienionych krajów kształtują się zarobki małżeństw posiadających podwójny dochód oraz dwójkę dzieci.

Natomiast, biorąc pod uwagę odsetek osób o niskich dochodach Polska znajduje się na czwartym miejscu, po odpowiednio Łotwie, Litwie i Rumunii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.