Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Trudno jest porównywać zyski osiągnięte z hurtowej sprzedaży jabłek do zysków z produkcji cydru. Cydr jest przeważnie robiony ze specjalnego gatunku jabłek, których cena różni się od jabłek dostępnych w hurtowniach. Trzeba też wziąć pod uwagę mnogość kosztów od przetworzenia, opakowania i magazynowania do dystrybucji. Dlatego niemożliwe jest stwierdzenie wprost ile więcej zarobiłby rolnik na produkcji cydru niż na sprzedaży jabłek.

Być może byłemu posłowi chodziło o porównanie ceny jabłek do ceny cydru, gdzie relacja pomiędzy cenami tych dwóch produktów jest zbliżona do tej przedstawionej przez Palikota. Detaliczna cena kilograma jabłek waha się od 1.3 zł do 3.9 zł, a za litr cydru trzeba zapłacić przynajmniej 8 złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.