Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według oficjalnych komunikatów Ministerstwa Obrony Narodowej wybrano kontrakt z francuską firmą Airbus Helicopters na dostawę 50 śmigłowców typu H225M Caracal, odrzucając jednocześnie pozostałe oferty firm związanych z zakładami w Świdniku i Mielcu, z powodu wymogów formalnych.

Nieprawdą jest jakoby sprzęt ten miał być produkowany za granicą. Według ustaleń zwycięzca przetargu zobowiązał się do stworzenia w Polsce 1250 miejsc pracy związanych z produkcją Caracala dla polskiej armii.

Odnosząc się do twierdzenia o cenie trzeba przyznać, że śmigłowiec zamówiony dla polskiej armii rzeczywiście był najdroższym spośród 3 modeli przedstawionych w przetargu. Szacuje się że koszt jednej sztuki wynosi około 24.5 mln dolarów, gdy pozostałe modele były tańsze. Śmigłowiec AW149 jest wart około 13 mln dolarów, a Black Hawk S-70i wycenia się na 11.5 mln dolarów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.