Debata Warszawska

25.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych ze strony Miasta Stołecznego Warszawy, w wyniku pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego 2015 głosowało 167 tysięcy osób, zgłoszono 2 200 projektów.

Do podziału zostało wyznaczone  ponad 26 mln złotych, a nie jak stwierdziła Hanna Gronkiewicz- Waltz 35 mln. Jeśli chodzi o Budżet Obywatelski 2016, faktycznie zapowiedziano, że do podziału będzie 50 mln złotych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.