Debata Warszawska

25.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pod względem noclegów według raportu GUSu – Warszawa (4,6 mln) wyprzedza Kraków (4 mln) jak i inne miasta Polski zajmując pierwsze miejsce (str. 60 , 179). Zajmuje również pierwsze miejsce spośród polskich miast pod względem największej liczby zagranicznych turystów, co daje jej 29 miejsce wśród najczęściej odwiedzanych przez zagranicznych turystów miast na świecie (str.24 – Turystyka na obszarach miejskich – UE Katowice).

Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że statystyki Warszawy są wzmacniane przez tzw. turystykę biznesową, a Kraków nadal uważany jest za najatrakcyjniejsze turystycznie miasto Polski. (str.32) W takich zestawieniach Warszawa znajduje się nawet na czwartym miejscu – za Zakopanem i Gdańskiem.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.