Debata z kandydatami na prezydenta Krakowa

26.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak podaje serwis Urzędu Miasta Krakowa “dialog społeczny ”Okrągły Stół Mieszkaniowy” został zainaugurowany 11 października 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. Obrady Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, czyli cyklu debat dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki gminnymi lokalami mieszkalnymi zostały zakończone 10 marca 2014 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.