Donald Tusk, człowiek Rosji w Warszawie?

03.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Portal gazeta.ru opublikował w lutym 2008 r. artykuł o Donaldzie Tusku zatytułowany “Nasz człowiek w Warszawie”.

Artykuł dotyczył pierwszej od 2001 r. wizyty polskiego premiera w Moskwie. Stanowi on skrótowe podsumowanie stosunków polsko-rosyjskich. Autorzy podkreślali, iż pod rządami braci Kaczyńskich relacje bilateralne uległy ochłodzeniu. Natomiast po dojściu do władzy Donalda Tuska, rząd polski prezentuje bardziej ugodowe stanowisko. Zdaniem dziennikarzy gazeta.ru dzięki D. Tuskowi pojawiła się szansa na przełom we wzajemnych relacjach, ponieważ normalizacja stosunków z Rosją stanowiła jedną z jego obietnic wyborczych. Na potwierdzenie powyższych twierdzeń artykuł przytacza słowa D. Tuska z wywiadu dla agencji Interfax, w którym podkreślił on, aby “traktować poważnie jego cel – polepszenie stosunków polsko-rosyjskich”. Zdaniem autorów w  zamian za bardziej kompromisową postawę Rosji względem umiejscowienia elementów tarczy rakietowej NATO w Polsce oraz zakończenia embarga na polskie produkty, D. Tusk miałby zrezygnować z weta w kwestii negocjacji UE-Rosja.

Portal gazeta.ru jest 29 najbardziej popularną stroną internetową w Rosji i wyprzedza między innymi vesti.ru (strona informacyjna popularnego kanału telewizyjnego Rosja 24), jak i portal Russia Today. Stronę Gazeta.ru odiwedza codziennie około miliona użytkowników.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.