Druga debata prezydencka w Radiu Kraków

13.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – projekt  “Angielski Bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla krakowskich uczniów” uzyskał  51850  głosów i zajął 3 miejsce. Całkowita kwota przeznaczona na projekt wynosi  2 699 506 złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.