Czas czytania: około min.

Władysław Kosiniak-Kamysz o dużej ustawie medialnej

29.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W projekcie ustawy w art. 8 jest napisane, że składka wynosi 15 zł miesięcznie, natomiast z art. 5 dowiadujemy się, że obowiązek zapłaty składki powstaje odrębnie od każdego punktu poboru.

Wyjątki od reguł określa art. 20, który wymienia cechy jakie uprawniają osobę do nie pobierania opłaty od jej liczników:

1) ukończyła 75 lat;

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) jest uprawniona do ryczałtu energetycznego;

4) jest uprawniona do świadczenia opiekuńczego;

5) jest uprawniona do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.  

Art. 21 określa z kolei możliwość zwolnienia z opłaty przyczyn warunków mieszkaniowych, tj. w ust. 1  jeżeli z dodatkowego punktu poboru nie jest doprowadzana energia elektryczna do domu, mieszkania, czy miejsca pracy. Ust. 2 mówi o tym, że zwolnienie z dodatkowej opłaty następuje w przypadku, gdy dodatkowy punkt poboru dostarcza prąd do lokalu lub budynku do którego dostarcza się też energię z pierwszego punktu poboru.

W związku z powyższym istnieje klika wyjątków od reguły pobierania opłaty od każdego licznika i całą wypowiedź uznajemy za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.