Czas czytania: około min.

Duża ustawa medialna

29.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami projektu ustawy o mediach narodowych:

Art. 25 ust. 1 stanowi:

“Dyrektora naczelnego powołuje się na dwuletnią kadencję. Ponowne powołanie na następną kadencję nie wymaga przeprowadzenia konkursu”.

Art. 39 mówi o tym, że zgodnie z ust. 6. kadencja członka Rady trwa 6 lat, a według ust. 10 to Marszałek Sejmu powołuje Przewodniczącego Rady spośród jej członków.

Z zapisów wynika zgodnie ze słowami posłanki PO, że w ciągu 6 letniej kadencji Przewodniczącego Rady, będzie możliwa trzykrotna zmiana dyrektora mediów w normalnym trybie.  

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.