Dyrektywa UE dot. tradycyjnego wędzenia

18.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Badania w sprawie WWA w żywności zainicjowano w 2005 roku, a od 2008 roku do 19 sierpnia 2011 trwały prace nad Rozporządzeniem 835/2011, które obniżyło dopuszczalną zawartość benzopirenu.
Minister Zdrowia konsultował projekt Rozporządzenia z Radą Gospodarki Żywnościowej oraz Federacją Producentów Żywności. W składzie tych organizacji nie było przedstawicieli Rzeźników i Wędliniarzy.
Ministerstwo Rolnictwa  nie sprawdziło, jak nowe rozporządzenie wpłynie na producentów wędlin korzystających z metod tradycyjnych; o zdanie były pytane wyłącznie największe firmy wędliniarskie.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie powstało w Ładnej koło Tarnowa 28 stycznia 2014 roku w Ładnej koło Tarnowa. Przed założeniem stowarzyszenia istniał Komitet Obrony Wędlin Tradycyjnie, który został powołany 14 stycznia 2014 roku, reprezentując średnie i małe firmy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.