Czas czytania: około min.

Dyskusja o Rzeczniku Praw Obywatelskich

07.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Komitet Praw Człowieka ONZ w punkcie 21 raportu do sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza: „Komitet ponownie wyraża zaniepokojenie: a) ograniczonym udziałem kobiet w życiu publicznym i politycznym oraz w sektorze prywatnym”. (ang. „The Committee reiterates its concern about: a) the limited participation of women in public and political life and the private sector”).

Według informacji dostępnych na dzień 7 listopada 2016 roku na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstw można stwierdzić, że stanowisko prezesa Rady Ministrów pełni kobieta – Beata Szydło. W odniesieniu do wszystkich urzędów – stanowiska ministerialne, sekretarzy lub podsekretarzy stanu w ministerstwach pełni 121 osób, z czego 19 stanowisk zajmują kobiety. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 102:19. Zgodnie z tymi informacjami, nie można stwierdzić, że co trzeci minister w rządzie Beaty Szydło jest kobietą.

Analizując jedynie ministrów zasiadających w rządzie – na 22 stanowiska 6 z nich zajmują kobiety. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 22:6. Zgodnie z tymi informacjami, również w tym przypadku nie można stwierdzić, że co trzeci minister w rządzie Beaty Szydło jest kobietą.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ zgodnie z wypowiedzią Michała Wójcika Komitet Praw Człowieka, istotnie, poruszył kwestię partycypacji kobiet w życiu publicznym, jednak wiceminister pomylił się co do liczby kobiet w rządzie Beaty Szydło.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.