Efekty programu in vitro

18.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W ramach funkcjonowania programu in vitro w okresie pierwszego roku odnotowano 2559 ciąż oraz 214 urodzonych dzieci. Warto wspomnieć, że do programu zarejestrowało się ponad 11 tysięcy par, zakwalifikowanych zostało 8685 par, zaś związków trakcie leczenia po pierwszym roku funkcjonowania programu jest 7939. Na program przeznaczono ponad 70 mln złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.