Elżbieta Rafalska o wartości podwyżek płacy minimalnej

16.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie w roku 2007 wynosiło 936 zł. Wynagrodzenie to wzrosło do 1126 zł od roku 2008. Wynika z tego, że wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2007 wyniósł rzeczywiście 190zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. mówi o wzroście minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. do 1850 zł. Porównując to wynagrodzenie do minimalnego wynagrodzenia za rok 2015 (1750 zł) różnica wynosi 100zł.


Na konferencji prasowej 14 czerwca premier Beata Szydło poinformowała o planowanej podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 zł. W porównaniu z obecną stawką 1850 zł podwyżka wynosi zgodnie ze słowami minister Rafalskiej 150 zł.


Warto dodać, że z dniem 6 czerwca 2016 roku do Sejmu wpłynął “Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw”. 9 czerwca projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia do 12zł za godzinę od lipca 2016 roku

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.