Elżbieta Rafalska o poziomie wzrostu płacy minimalnej

16.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. minimalne wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. Planowana przez rząd Beaty Szydło podwyżka do 2000 zł to podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia o 150 zł, czyli 8,1%. Zgodnie z uznawanym w metodologii Demagoga 5%-owym progiem błędu, tę część wypowiedzi należy uznać za prawdziwą.

Porównanie rokrocznie wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2016 wygląda następująco:

Data Wysokość minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (zł) Różnica w odniesieniu do poprzedniego roku
Od 1 stycznia 2003 r. 800
Od 1 stycznia 2004 r. 824 24 zł, (3%)
Od 1 stycznia 2005 r. 849 25 zł, (3,03%)
Od 1 stycznia 2006 r. 899,10 50,1 zł, (5,9%)
Od 1 stycznia 2007 r. 936 36,9 zł, (4,1%)
Od 1 stycznia 2008 r. 1126 190 zł, (20,3%)
Od 1 stycznia 2009 r. 1276 150 zł, (13,3%)
Od 1 stycznia 2010 r 1317 41 zł, (3,2%)
Od 1 stycznia 2011 r. 1386 69 zł, (5,2%)
Od 1 stycznia 2012 r. 1500 114 zł, (8,2%)
Od 1 stycznia 2013 r. 1600 100 zł, (6,7%)
Od 1 stycznia 2014 r. 1680 80 zł, (5%)
Od 1 stycznia 2015 r. 1750 70 zł, (4,2%)
Od 1 stycznia 2016 r. 1850 100 zł, (5,7%)
Planowana wysokość płacy minimalnej 2000 150 zł, (8,1%)Z tych danych wynika, że wzrost minimalnego wynagrodzenia wyższy niż 8,1% nastąpił od 1 stycznia 2008 roku ( wzrost o 190 zł, 20,3%), od 1 stycznia 2009 roku ( wzrost o 150 zł, 13,3%) oraz od 1 stycznia 2012 roku ( wzrost o 114 zł, 8,2%) co potwierdza słowa Minister Pracy i Polityki Społecznej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.