Czas czytania: około min.

Elżbieta Rafalska o preferencjach Polaków dotyczących posiadania dzieci

09.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z dwóch badań opinii społecznej przeprowadzonych w 2015 roku przez Warsaw Enterprise Institute i Dom Badawczy Maison, 4% ankietowanych stwierdziło, że nie chce posiadać dzieci.

Z kolei, z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2013 roku wynika, że 3% ankietowanych zadeklarowało brak chęci do posiadania potomstwa.

W uzasadnieniu wzięto pod uwagę same wyniki przeprowadzonych badań, ich metodologię zostawiamy do interpretacji czytelnikom

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.