Elżbieta Rafalska o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie

08.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wymienione w wypowiedzi państwa: Luksemburg, Belgia i Grecja znalazły się w grupie państw z różnicą poniżej 10%. Wyniosła ona kolejno: 5%, 7% i 9%. Inne, niewymienione państwa z wynikiem poniżej 10% to: Słowenia (6%), Nowa Zelandia (6%) i Włochy (7%). Wg raportu PwC na Islandii luka płacowa wynosi 16%.

Wg danych Eurostatu, które również przedstawiają dane za rok 2015, luka płacowa w Polsce wynosi 7,7%. Niższa luka płacowa jest w Belgii (6,5%), Włoszech (5,5%), Luksemburgu (5,5%) oraz Rumuni (5,8%). Na wymienionej przez minister Rafalską Islandii luka płacowa wynosi 17,5%, natomiast dane dotyczące Grecji nie są dostępne. Wg danych Eurostatu najwyższa luka płacowa występuje w Estonii (26,9%), Czechach (22,5%), Niemczech (22%) oraz Austrii (21,7%).

Wymienioną w wypowiedzi Islandię z luką płacową wskazaną w raporcie PwC na poziomie 16% trudno uznać za przedstawicielkę czołówki zestawienia, ponadto w Grecji luka płacowa nie jest niższa niż w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.