Elżbieta Rafalska o sukcesach Polski w kwestii minimalizacji różnic między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn

08.03.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem PwC PwC Women In Work Index (str. 8) Polska w 2000 r. zajęła 19. pozycję w rankingu krajów najaktywniej działających na rzecz zniknięcia różnic w wysokości płac między kobietami, a mężczyznami (gender pay gap). Po 15 latach (raport PwC wydany w tym roku odnosi się do 2015, a nie 2016 r.) Polska znalazła się na dziewiątym miejscu (awans o 10). Jak podają autorzy raportu, całkowite zrównanie płac może nastąpić w naszym kraju (przy zachowaniu dotychczasowych tendencji) za cztery lata – w 2021 r. (najszybciej spośród branych pod uwagę państw, z wyłączeniem Słowenii; str. 14).

Większy skok w rankingu odnotował jednak Izrael – 12 miejsc (z 26. w 2000 r. na 14.). Polska z kolei obecnie zajmuje lokatę, na której 15 lat wcześniej były Stany Zjednoczone (dziewiąte w 2000 r.). USA zanotowały natomiast największy spadek (2015 r. – miejsce 20.).

Wypowiedź wprowadza w błąd i zostaje uznana za manipulację, ponieważ w raporcie przedstawione zostały dane za lata 2000-2015, natomiast Elżbieta Rafalska prezentuje te dane jakoby były za lata 2000-2016, co obejmuje rok rządów Prawa i Sprawiedliwości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.