Elżbieta Witek – Kontrwywiad RMF FM

24.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pierwsza część wypowiedzi: “rząd, który był najszybciej zaprzysiężony”, została uznaną za prawdziwą.

Rząd Beaty Szydło został utworzony w ciągu 22 dni, co czyni go faktycznie najszybciej sformowanym gabinetem w III RP.

Druga część wypowiedzi: “najszybciej zostało wygłoszone expose”, także jest zgodna z prawdą.

Premier Beata Szydło wygłosiła swoje exposé 18 listopada 2015 r. czyli 24 dni po wyborach wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dla porównania prezentujemy poniżej daty exposé wygłoszonych przez jej poprzedników (wzięto pod uwagę rządy konstruowane w wyniku powszechnych wyborów parlamentarnych):

Ostatnia część wypowiedzi, czyli sformułowanie: “najszybciej zabraliśmy się do pracy”, zostało sklasyfikowane jako opinia. Zgodnie z naszą metodologią opinie nie podlegają weryfikacji.

W związku z powyższym wypowiedź Pani Minister Witek zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.