Elżbieta Witek – Kontrwywiad RMF FM

24.02.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Minister Elżbiety Witek należy uznać za fałszywą. Ponieważ 3 spośród 8 ustaw obiecywanych w exposé na 100 dni rządu Premier Beaty Szydło dalej są w fazie projektów – nie zostały jeszcze przekazane do prac w Sejmie [stan na 24.02.16].

Pierwsza cześć wypowiedzi Minister Elżbiety Witek nie została poddana weryfikacji. Wymagałoby to opracowania analizy semantycznej exposé Premier Beaty Szydło.

Lecz nawet, gdyby przyjąć argumentację Pani Minister i uznać,że Pani Premier nie obiecywała wdrożenia owych projektów w przeciągu 100 dni rządu. Na chwilę obecną  3 spośród 8 ustaw obiecywanych w exposé na 100 dni rządu Premier Beaty Szydło dalej są w fazie projektów.

Są to :

  1. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej – etap opiniowania projektu ustawy
  2. Ochrona polskiej ziemi – projekt uchwalony przez Radę Ministrów, lecz nie skierowany do Sejmu
  3. Ubezpieczenie rolnicze – projekt uchwalony przez Radę Ministrów, lecz nie skierowany do Sejmu

obietnice

 

 

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.