Czas czytania: około min.

Energetyka

21.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Do państw tzw. “starej” Unii Europejskiej (UE-15) należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca dla każdego z tych państw oraz Polski zestawiono poniżej. W ostatniej kolumnie przedstawiono także procentowe zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w Polsce w stosunku do każdego z państw UE-15.

Państwo Końcowe zużycie energii na jednego mieszkańca danego państwa [TOE/mieszkańca] Zużycie energii w Polsce w porównaniu do danego państwa [%]
Luksemburg 7,7 22,1
Finlandia 4,5 37,8
Szwecja 3,3 51,5
Austria 3,3 51,5
Belgia 3,1 54,8
Holandia 3 56,7
Niemcy 2,6 65,4
Dania 2,5 68,0
Francja 2,3 73,9
Irlandia 2,3 73,9
Wielka Brytania 2,1 81,0
Włochy 2 85,0
Hiszpania 1,7 100,0
Polska 1,7
Portugalia 1,5 113,3
Grecja 1,4 121,4

 

 

Analizując dostępne dane warto zauważyć, że w przypadku większości państw UE-15 zużycie energii elektrycznej per capita jest wyższe niż w Polsce (wyjątkami są Portugalia i Grecja). Trudno jednak wysunąć jednoznaczny wniosek, iż zużycie to jest dwukrotnie wyższe niż w Polsce, ponieważ jego poziom jest znacznie zróżnicowany (od 22,1 w Luksemburgu do 121,4% w Grecji).

 

Średnia wartość z zebranych danych (ostatnia kolumna tabeli) wynosi 70,4%, czyli możemy stwierdzić, że Polacy zużywają średnio 70,4% „tego, co mieszkańcy państw starej Unii Europejskiej”.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.