Czas czytania: około min.

Energetyka

21.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu na 2014 r. wskaźnik uzależnienia energetycznego od importu surowców energetycznych dla 28 państw Unii Europejskiej wynosił 53,5% . W przypadku Polski jest to ok. 28,6 % jednak nie jest to najniższy wskaźnik wśród państw członkowskich UE. Niższy od Polski wskaźnik mają takie państwa jak: Rumunia (17,0 %), Dania (12,8%) oraz Estonia (najniższy 8,9 %). Natomiast wskaźnik dla państw najbardziej uzależnionych od importu surowców energetycznych oscyluje w granicach niemal 100 % – najbardziej uzależnione są: Malta (97,7 %), Luksemburg (96,6 %) oraz Cypr (93,4 %).

W tej wypowiedzi oceniamy jedynie jej pierwszą część odnoszącą się do pozycji Polski i krajów najbardziej uzależnionych od importu surowców energetycznych.

According to data from Eurostat for 2014 an indicator of energy dependence on import of energy resources for 28 European Union countries amounted to 53.5%, while for Poland it is approximately 28.6%, and yet it is not the lowest rate among the EU Member States. The rate lower than the Polish one is in states like: Romania (17.0%), Denmark (12.8%) and Estonia (lowest 8.9%). While the index for the states most dependent on imported energy fluctuates within almost 100% – most dependent states are Malta (97.7%), Luxembourg (96.6%) and Cyprus (93.4%).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.