Czas czytania: około min.

Energetyka

21.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej powszechnie dostępne na ich stronie internetowej wskazują iż faktycznie spółka posiadała ponad 2,5 mld zł. Jednakże JSW również dotknął kryzys polskiego górnictwa na co m.in. wpływ miały obniżki cen węgla na rynkach międzynarodowych. Na początku 2015 r. Spółka wprowadziła plan restrukturyzacji, któremu sprzeciwiali się górnicy w strajkach na całym Ślasku. Strata netto w I kw.  2015 roku wyniosła w spółce 624,3 mln zł, gdzie w porównaniu za rok 2014 stanowiła 354,1 mln zł.  

W powyższej wypowiedzi sprawdzamy jedynie pierwszą część, gdyż wyrażenie „stanęła nad widmem bankructwa” nie jest dostatecznie ostre.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.