Ewa Kopacz dla Gazety Wyborczej.

05.08.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Istotnie, PO w 2011 roku wprowadziła JOWy do Senatu oraz do gmin niebędących miastami na prawach powiatu.

Jednak, samorząd terytorialny składa się z:

  • Województw (tutaj wybieramy Sejmik Wojewdzódzki) – wybory proporcjonalne
  • Powiaty ( tutaj wybieramy Radę Powiatu – wybory proporcjonalne)
  • Miasta na prawach powiatu (tutaj rolę Rady Powiatu pełni Rada Gminy- również wybierana w wyborach proporcjonalnych)
  • Gmina (Rada Gminy- wybory w okręgach jednomandatowych

PO wprowadziło JOWy tylko do gmin niebędących miastami na prawach powiatu, co oznacza, że wprowadziła je tylko do 1 z 3 szczebli samorządu terytorialnego.

Dlatego kwalifikujemy tę wypowiedź jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.