Ewa Kopacz dla Gazety Wyborczej.

05.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

8 listopada 2013 roku w Sejmie miało miejsce głosowanie dotyczące zlikwidowania finansowania partii z budżetu zawarte w poselskim projekcie projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.

W głosowaniu nad przyjęciem wniosku o odrzuceniu tego projektu 200 członków PO głosowało przeciw, 3 z nich nie głosowało.  Dzięki temu  projekt nie został odrzucony.

 

16 grudnia 2010 roku w sejmowym głosowaniu za odrzuceniem poprawki Senatu o zmianie ustawy o partiach politycznych przeciw głosowało 201 posłów Platformy Obywatelskiej, 2 nie głosowało.

 

Tego samego dnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którą kwoty dofinansowania partii z budżetu zostały obniżone o połowę od 1 stycznia 2011 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.