Ewa Kopacz dla Onet.pl

22.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prawo i Sprawiedliwość ,którą wypowiedź dotyczy, sprawowało władzę w latach 2005-2007. Z danych przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2005 (str. 33)  wynika, iż w Polsce funkcjonowało wówczas 371 żłobków. Statystyki GUS z roku 2007 (str. 48) potwierdzają liczbę 373 żłobków.

W rejestrze umieszczonym na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej figuruje obecnie 1799 żłobków i 408 klubów dziecięcych (stan na 22.08.2015), co daje łącznie 2207 instytucji tego typu.

Dzięki tym danym możemy uznać wypowiedź Pani Premier Ewy Kopacz za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.