Ewa Kopacz w Sejmie

15.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według rozporządzenia Rady Ministrów w 2007 roku pensja minimalna wynosiła 936 zł, w roku 2015 – 1750 zł, a w 2016 została ustalona na 1850 zł. Pensja minimalna w 2016 r w porównaniu do roku 2007 została podwojona.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.