Ewa Kopacz w Sejmie

15.11.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W roku szkolnym 2013/2014 w Polsce było 21 497 placówek wychowania przedszkolnego, w tym 10 436 przedszkoli i 8 930 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
W roku szkolnym 2006/2007(str.33) funkcjonowało 17,3 tys. placówek wychowania przedszkolnego, w tym 7,8 tys. przedszkoli i 9,5 tys. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Liczba placówek wychowania przedszkolnego zwiększyła się więc o ok. 4,2 tys. a samych przedszkoli o ok. 2,6 tys.
Dane z roku szkolnego 2013/2014 są najbardziej aktualne, zostały udostępnione przez GUS 15.01.2015r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.