Expose Grzegorza Schetyny

14.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że począwszy od 1 maja 2014 r. na litewskim lotnisku w Szawie dyżur będzie pełnił Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 5, wyposażony w cztery samoloty MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Działnia tego kontyngentu wojskowego są realizacją porozumienia podpisanego przez prezydenta Komorowskiego 11 kwietnia br. (postanowienie o użyciu PKW w składzie Sił Sojuszniczych NATO– w misji wojskowego nadzoru nad przestrzenią powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.