Expose Grzegorza Schetyny

14.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych GUS, w roku 2005 Polska liczyła 38 157 055 osób, a w roku 2013 38 495 659 osób. Zgodnie z informacją GUS “Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.” w 2005 roku zagrożonych ubóstwem relatywnym było 6 906 427 osób, ubóstwem ustawowym 6 906 427 osób, a ubóstwem skrajnym 4 693 317 osób. W 2013 roku zagrożonych ubóstwem relatywnym było 6 236 296 osób, ubóstwem ustawowym 4 927 444 osób, a ubóstwem skrajnym 2 848 678 osób. Oznacza to, że w przypadku żadnej z granic ubóstwa liczba Polaków zagrożonych ubóstwem w ciągu 9 lat nie spadła o 7 milionów.

Screenshot 2014-11-10 at 15.49.56.png
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacja Sygnalna “Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.