Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najbardziej aktualną publikacją na temat warunków mieszkaniowych Europejczyków jest raport “The State of Housing in the EU 2015”, przygotowany przez Housing Europe, jednej z największych reprezentacji spółdzielczości wobec Komisji Europejskiej oraz innych ciał UE. Raport został oparty m.in. na danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny

Według GUS, w 2015 r. łączna liczba mieszkań wynosiła 14 119 452, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowi średnio 358 mieszkań. Ta liczba stanowi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Najlepszy wynik w tej kategorii – 650 mieszkań na 1000 mieszkańców należy do Estonii.

Powyższa wypowiedź została sprawdzona 11 września 2017 r. Wtedy jej autorem był minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Otóż zajmujemy dzisiaj przedostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.