Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2016 r. Polacy pracowali średnio 42 godziny w ciągu tygodnia. Jest to wynik, który sytuuje nas w pierwszej dziesiątce państw europejskich. Więcej od Polaków pracują m.in. Islandczycy (45 godzin w tygodniu), Austriacy (43 godziny), czy Grecy (44,5 godziny).

Ponadto, w ujęciu rocznym, zgodnie z danymi OECD za 2016 r. Polacy przepracowali średnio 1928 godzin, co jest drugim najwyższym wynikiem w Europie. Więcej przepracowanych godzin w roku, spośród krajów europejskich, mają tylko Grecy (2035).

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego należy uznać za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Polacy są jednym z narodów który pracuje najwięcej w Europie. Jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów. Pracujemy około 2000 godzin rocznie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.