Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Mateusz Morawiecki powoływał się na tzw. glass-ceiling index (dosł. “indeks szklanego sufitu”), który został opublikowany 8 marca 2017 r. W tym badaniu “The Economist” porównuje sytuację kobiet z różnych krajów na szeroko rozumianym rynku pracy.

W badaniu weryfikowane są takie czynniki, jak np. środowisko pracy, dostęp do wyższej edukacji, różnice w płacach, ilość kobiet na stanowiskach menadżerskich lub w zarządach spółek, ilość kobiet w parlamencie czy np. dostęp do płatnych urlopów macierzyńskich.  

W ogólnym zestawieniu Polska zajęła 5 miejsce. Wyprzedziły nas takie kraje, jak Islandia, Szwecja, Norwegia i Finlandia.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Polska dzisiaj, według „The Economist”, jest na piątym miejscu najbardziej przyjaznych krajów dla kobiet.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.