Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z sondażem CBOS opublikowanym w 24 kwietnia 2017 r., twierdząco na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?” odpowiedziało 89% respondentów. Warto dodać, iż CBOS corocznie przeprowadza sondaż dotyczący poczucia bezpieczeństwa Polaków, a tegoroczny wynik jest najwyższym w historii.

Tę samą wartość podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w swoim zestawieniu “2 lata MSWiA w liczbach”, opublikowanym 12 listopada 2017 r.

Chociaż liczba podana przez Premiera Morawieckiego jest zbliżona do statystyk, użycie słowa “ponad” zamiast “poniżej”, sugeruje jeszcze większą różnicę procentową.  W związku z tym wypowiedź należy uznać za manipulację.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Ponad 90% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.